Lắp Giàn Phơi Điện Cho Gđ Anh ĐÔNG

Lắp giàn phơi điện cho gđ anh ĐÔNG tại khu liền kề XA LA – HÀ ĐÔNG – TP HÀ NỘI