LẮP Giàn Phơi Thông Minh Cho Gđ Chị HỒNG

LẮP giàn phơi thông minh cho gđ chị HỒNG tại khu biệt thự bình minh tp THANH HÓA