Lắp Giàn Phơi Thông Minh Cho Gđ Chị NHUNG

Lắp giàn phơi thông minh cho gđ chị NHUNG ( Ngõ 352 số nhà 18 phố LIỄU GIAI , ĐÀO TẤN , TP HÀ HỘI )