Lắp Giàn Phơi Thông Minh Cho Hộ Gia Đình Chị LOAN

Lắp giàn phơi thông minh cho hộ gia đình chị LOAN tại chung cư HÒA PHÁT ( ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG )