Lắp Giàn Phơi Thông Minh , Lưới An Toàn , Bạt Che Nắng Mưa Cho Gđ Anh NAM

Lắp giàn phơi thông minh , lưới an toàn , bạt che nắng mưa cho gđ anh NAM TẠI CHUNG CƯ HÒA BÌNH căn 25.04