Lắp Giàn Phơi Và Lưới An Toàn Cho Gđ Chị TRANG

Lắp giàn phơi và lưới an toàn cho gđ chị TRANG tại chung cư TIME CITY ( KHU T2 că 18.02 )